สินค้าเหลือน้อย

760 BAHT
1000 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

q select pid from dex_product where pid<>'1133' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4315,1108,9591,4778,23882,4327,4155,4789,927,3592,3061,1116,22226,3089,1107,20903,3056,1131 Array ( [0] => 4315 [1] => 1108 [2] => 9591 [3] => 4778 [4] => 23882 [5] => 4327 [6] => 4155 [7] => 4789 [8] => 927 [9] => 3592 [10] => 3061 [11] => 1116 [12] => 22226 [13] => 3089 [14] => 1107 [15] => 20903 [16] => 3056 [17] => 1131 )