สินค้าเหลือน้อย

760 BAHT
1000 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

q select pid from dex_product where pid<>'1133' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1122,9275,3592,5268,4994,433,434,1108,3056,10521,4328,10719,21202,5056,1107,20062,2084,9591 Array ( [0] => 1122 [1] => 9275 [2] => 3592 [3] => 5268 [4] => 4994 [5] => 433 [6] => 434 [7] => 1108 [8] => 3056 [9] => 10521 [10] => 4328 [11] => 10719 [12] => 21202 [13] => 5056 [14] => 1107 [15] => 20062 [16] => 2084 [17] => 9591 )