สินค้าหมด

99 BAHT
279 BAHT

        เนื้อเรื่องของเอ็มเอสอิกลูนั้นอยู่ในช่วง[[สงครามหนึ่งปี]]ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับ[[โมบิลสูทกันดั้ม]] โดยมีศูนย์กลางของเรื่องอยู่ที่หน่วยทดสอบอาวุธที่ 603ของอาณาจักรซีอ้อน หน่วย603ต้องทำหน้าที่ทดสอบและวัดความคุ้มค่าของอาวุธต่างๆ ซึ่งเอ็มเอสอิกลูทั้งหกตอนนั้นจะมีเครื่องกลและนักบินที่เป็นตัวเอกเปลี่ยนไปในแต่ละตอน โดยมีโอลิเวอร์ มาย วิศวกรผู้สังเกตการณ์เป็นเหมือนผู้เล่าเรื่องจนถึงตอนสุดท้ายของภาคอโพคาลิป 0079จึงเป็นตัวเอกเสียเอง

q select pid from dex_product where pid<>'11316' and ( pcharacter='206' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate Array ( )