สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'1131' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7245,18648,2270,3059,3056,5085,11114,9273,1135,4131,3100,6163,1118,21134,9601,1630,10014,6164 Array ( [0] => 7245 [1] => 18648 [2] => 2270 [3] => 3059 [4] => 3056 [5] => 5085 [6] => 11114 [7] => 9273 [8] => 1135 [9] => 4131 [10] => 3100 [11] => 6163 [12] => 1118 [13] => 21134 [14] => 9601 [15] => 1630 [16] => 10014 [17] => 6164 )