มีสินค้า

99 BAHT
300 BAHT
add to cart

ในเดือนธันวาคม UC 0079 ช่วงปลายสงคราม 1 ปี สาธารณรัฐรีอา ของไซด์ 6 ที่ยังคงเป็นกลาง ได้เริ่มต้นการเจรจาสนธิสัญญาความปลอดภัยลับๆ กับฝ่ายพันธมิตร และยอมให้กองกำลังพันธมิตร ตั้งค่ายลับ อยู่บนโคโลนี่ ในระหว่างนั้น ที่ฐานลับของพันธมิตร บริเวณขั้วโลกเหนือ กำลังพัฒนาโมบิลสูทรุ่นใหม่ "กันดั้ม NT-1 อเล็กซ์" ที่ขั้วโลกเหนือ

q select pid from dex_product where pid<>'11305' and ( pcharacter='163' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12891,4286,4285,8594,4287,10883,22803,22231,4335,3613,3082,3077,21225,3083,6844,9602,6856 Array ( [0] => 12891 [1] => 4286 [2] => 4285 [3] => 8594 [4] => 4287 [5] => 10883 [6] => 22803 [7] => 22231 [8] => 4335 [9] => 3613 [10] => 3082 [11] => 3077 [12] => 21225 [13] => 3083 [14] => 6844 [15] => 9602 [16] => 6856 )