สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11300' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15611,11290,11295,11299,11294,11952,11162,224,3091,21835,11945,11944,18184,11943,11303,11293,15616,11946 Array ( [0] => 15611 [1] => 11290 [2] => 11295 [3] => 11299 [4] => 11294 [5] => 11952 [6] => 11162 [7] => 224 [8] => 3091 [9] => 21835 [10] => 11945 [11] => 11944 [12] => 18184 [13] => 11943 [14] => 11303 [15] => 11293 [16] => 15616 [17] => 11946 )