สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11300' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11303,11946,11294,11292,11163,3091,21835,2308,11948,11950,11296,11945,224,11299,9616,15616,11952,11951 Array ( [0] => 11303 [1] => 11946 [2] => 11294 [3] => 11292 [4] => 11163 [5] => 3091 [6] => 21835 [7] => 2308 [8] => 11948 [9] => 11950 [10] => 11296 [11] => 11945 [12] => 224 [13] => 11299 [14] => 9616 [15] => 15616 [16] => 11952 [17] => 11951 )