มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11293' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11301,224,11300,11162,2310,11952,11291,11295,18184,15611,9616,11950,11290,3091,15616,11944,11945,11296 Array ( [0] => 11301 [1] => 224 [2] => 11300 [3] => 11162 [4] => 2310 [5] => 11952 [6] => 11291 [7] => 11295 [8] => 18184 [9] => 15611 [10] => 9616 [11] => 11950 [12] => 11290 [13] => 3091 [14] => 15616 [15] => 11944 [16] => 11945 [17] => 11296 )