มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11293' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11299,14356,11950,11301,9616,11951,11944,11295,2309,2308,11296,11298,2307,11952,21835,11948,2310,11947 Array ( [0] => 11299 [1] => 14356 [2] => 11950 [3] => 11301 [4] => 9616 [5] => 11951 [6] => 11944 [7] => 11295 [8] => 2309 [9] => 2308 [10] => 11296 [11] => 11298 [12] => 2307 [13] => 11952 [14] => 21835 [15] => 11948 [16] => 2310 [17] => 11947 )