สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11291' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2310,2309,11298,11295,11944,11949,11946,3091,11948,11300,11950,11163,11304,11945,11164,14356,11297,21835 Array ( [0] => 2310 [1] => 2309 [2] => 11298 [3] => 11295 [4] => 11944 [5] => 11949 [6] => 11946 [7] => 3091 [8] => 11948 [9] => 11300 [10] => 11950 [11] => 11163 [12] => 11304 [13] => 11945 [14] => 11164 [15] => 14356 [16] => 11297 [17] => 21835 )