สินค้าหมด

650 BAHT
800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11291' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3091,11947,21835,11944,15611,11945,11952,11162,2309,224,14356,11163,11297,11299,11943,11946,11303,11302 Array ( [0] => 3091 [1] => 11947 [2] => 21835 [3] => 11944 [4] => 15611 [5] => 11945 [6] => 11952 [7] => 11162 [8] => 2309 [9] => 224 [10] => 14356 [11] => 11163 [12] => 11297 [13] => 11299 [14] => 11943 [15] => 11946 [16] => 11303 [17] => 11302 )