สินค้าเหลือน้อย

GUNPLA

840 BAHT
1100 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

q select pid from dex_product where pid<>'1128' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1134,14704,4315,11516,1114,5045,1115,4326,3592,1639,9591,1137,9273,21202,1108,3055,1131,10723 Array ( [0] => 1134 [1] => 14704 [2] => 4315 [3] => 11516 [4] => 1114 [5] => 5045 [6] => 1115 [7] => 4326 [8] => 3592 [9] => 1639 [10] => 9591 [11] => 1137 [12] => 9273 [13] => 21202 [14] => 1108 [15] => 3055 [16] => 1131 [17] => 10723 )