สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
750 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'1127' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,928,3407,4789,3058,10342,5268,1120,17675,3056,4778,18648,21211,3060,1108,4155,21134,1131,3089 Array ( [0] => 928 [1] => 3407 [2] => 4789 [3] => 3058 [4] => 10342 [5] => 5268 [6] => 1120 [7] => 17675 [8] => 3056 [9] => 4778 [10] => 18648 [11] => 21211 [12] => 3060 [13] => 1108 [14] => 4155 [15] => 21134 [16] => 1131 [17] => 3089 )