สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
750 BAHT
add to cart

- Mobile Suit Gundam Unicorn's Desert Color GM joins the HGUC lineup!

- Appearing in Mobile Suit Gundam episode 4, this Nemo is optimized for desert combat! Includes all the signature weapons of the GM series,

this is a great army-building kit!

- Accessories: Beam Rifle, Beam Saber x2, Shield, GM Rifle
Item Size/Weight : 30 x 19 x 5.8 cm / 278g

/
q select pid from dex_product where pid<>'1127' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10723,1137,3055,1640,5045,929,10521,1134,4994,6163,1629,221,3061,3407,17675,1122,13010,8160 Array ( [0] => 10723 [1] => 1137 [2] => 3055 [3] => 1640 [4] => 5045 [5] => 929 [6] => 10521 [7] => 1134 [8] => 4994 [9] => 6163 [10] => 1629 [11] => 221 [12] => 3061 [13] => 3407 [14] => 17675 [15] => 1122 [16] => 13010 [17] => 8160 )