สินค้าหมด

GUNPLA

990 BAHT
1300 BAHT

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

q select pid from dex_product where pid<>'1123' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6943,10723,9518,1116,10719,5056,3056,1134,6741,1127,9272,17388,4778,10342,3089,3098,1133,17675 Array ( [0] => 6943 [1] => 10723 [2] => 9518 [3] => 1116 [4] => 10719 [5] => 5056 [6] => 3056 [7] => 1134 [8] => 6741 [9] => 1127 [10] => 9272 [11] => 17388 [12] => 4778 [13] => 10342 [14] => 3089 [15] => 3098 [16] => 1133 [17] => 17675 )