พรีออเดอร์

.

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'11218' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6409,18554,20505,1346,7833,19063,481,11758,14460,12486,20260,7782,21969,9299,5499,2816,1344,3627 Array ( [0] => 6409 [1] => 18554 [2] => 20505 [3] => 1346 [4] => 7833 [5] => 19063 [6] => 481 [7] => 11758 [8] => 14460 [9] => 12486 [10] => 20260 [11] => 7782 [12] => 21969 [13] => 9299 [14] => 5499 [15] => 2816 [16] => 1344 [17] => 3627 )