พรีออเดอร์

.

1,300 BAHT
1550 BAHT
พรีออเดอร์

Limited edition comes with a DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'11217' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3818,21697,6726,8714,3028,19389,3895,5798,20950,18541,17847,9383,22168,6444,14606,25113,6603,9209 Array ( [0] => 3818 [1] => 21697 [2] => 6726 [3] => 8714 [4] => 3028 [5] => 19389 [6] => 3895 [7] => 5798 [8] => 20950 [9] => 18541 [10] => 17847 [11] => 9383 [12] => 22168 [13] => 6444 [14] => 14606 [15] => 25113 [16] => 6603 [17] => 9209 )