พรีออเดอร์

.

1,300 BAHT
1550 BAHT
พรีออเดอร์

Limited edition comes with a DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'11217' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5621,22134,2844,21671,6409,3995,11213,3456,1591,22872,15957,1520,9930,19684,228,2377,1450,1489 Array ( [0] => 5621 [1] => 22134 [2] => 2844 [3] => 21671 [4] => 6409 [5] => 3995 [6] => 11213 [7] => 3456 [8] => 1591 [9] => 22872 [10] => 15957 [11] => 1520 [12] => 9930 [13] => 19684 [14] => 228 [15] => 2377 [16] => 1450 [17] => 1489 )