พรีออเดอร์

.

1,300 BAHT
1550 BAHT
พรีออเดอร์

Limited edition comes with a DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'11217' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11218,3027,9776,21593,6687,3848,2377,9928,19704,10584,13787,3638,9169,5486,21592,21377,23641,20118 Array ( [0] => 11218 [1] => 3027 [2] => 9776 [3] => 21593 [4] => 6687 [5] => 3848 [6] => 2377 [7] => 9928 [8] => 19704 [9] => 10584 [10] => 13787 [11] => 3638 [12] => 9169 [13] => 5486 [14] => 21592 [15] => 21377 [16] => 23641 [17] => 20118 )