พรีออเดอร์

.

1,300 BAHT
1550 BAHT
พรีออเดอร์

Limited edition comes with a DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'11217' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1573,20907,21971,20173,22590,20835,8398,21611,3671,16712,20259,2994,8642,15788,18469,13376,9933,6745 Array ( [0] => 1573 [1] => 20907 [2] => 21971 [3] => 20173 [4] => 22590 [5] => 20835 [6] => 8398 [7] => 21611 [8] => 3671 [9] => 16712 [10] => 20259 [11] => 2994 [12] => 8642 [13] => 15788 [14] => 18469 [15] => 13376 [16] => 9933 [17] => 6745 )