พรีออเดอร์

.

1,300 BAHT
1550 BAHT
พรีออเดอร์

Limited edition comes with a DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'11217' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2905,5800,4971,19083,5650,18210,9944,9157,2368,13725,20351,9238,14113,18132,18037,5224,23755,13775 Array ( [0] => 2905 [1] => 5800 [2] => 4971 [3] => 19083 [4] => 5650 [5] => 18210 [6] => 9944 [7] => 9157 [8] => 2368 [9] => 13725 [10] => 20351 [11] => 9238 [12] => 14113 [13] => 18132 [14] => 18037 [15] => 5224 [16] => 23755 [17] => 13775 )