พรีออเดอร์

.

2,350 BAHT
2750 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'11214' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13033,11672,12776,19060,22276,13182,24575,5220,1482,21925,16165,22091,20794,10738,18197,21471,3258,24135 Array ( [0] => 13033 [1] => 11672 [2] => 12776 [3] => 19060 [4] => 22276 [5] => 13182 [6] => 24575 [7] => 5220 [8] => 1482 [9] => 21925 [10] => 16165 [11] => 22091 [12] => 20794 [13] => 10738 [14] => 18197 [15] => 21471 [16] => 3258 [17] => 24135 )