สินค้าหมด

650 BAHT

Total of three tracks with the title song, and two coupling songs. Newly illustrated cover artwork in long obi packaging. Limited edition features a DVD with clips from the live "Lucklife 2017-2018 -Change The World Tour- Osaka Performance" held on Jan. 18, 2018.

q select pid from dex_product where pid<>'11208' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,262,21709,11833,25633,15725,22076,9626,23887,14125,10726,10171,22190,6444,9166,12985,5706,20929,24586 Array ( [0] => 262 [1] => 21709 [2] => 11833 [3] => 25633 [4] => 15725 [5] => 22076 [6] => 9626 [7] => 23887 [8] => 14125 [9] => 10726 [10] => 10171 [11] => 22190 [12] => 6444 [13] => 9166 [14] => 12985 [15] => 5706 [16] => 20929 [17] => 24586 )