สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'11203' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20767,20764,14444,22185,19450,18971,21798,1391,22977,10699,1396,17432,17427,1765,11630,18475,14446,17428 Array ( [0] => 20767 [1] => 20764 [2] => 14444 [3] => 22185 [4] => 19450 [5] => 18971 [6] => 21798 [7] => 1391 [8] => 22977 [9] => 10699 [10] => 1396 [11] => 17432 [12] => 17427 [13] => 1765 [14] => 11630 [15] => 18475 [16] => 14446 [17] => 17428 )