พรีออเดอร์

.

400 BAHT
450 BAHT
พรีออเดอร์

Features title song and a coupling track.

q select pid from dex_product where pid<>'11201' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24323,6801,14464,6439,3942,23487,10156,22600,10076,3150,25602,18066,13018,23853,9249,10047,20544,483 Array ( [0] => 24323 [1] => 6801 [2] => 14464 [3] => 6439 [4] => 3942 [5] => 23487 [6] => 10156 [7] => 22600 [8] => 10076 [9] => 3150 [10] => 25602 [11] => 18066 [12] => 13018 [13] => 23853 [14] => 9249 [15] => 10047 [16] => 20544 [17] => 483 )