สินค้าหมด

GUNPLA

650 BAHT
850 BAHT

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

q select pid from dex_product where pid<>'1120' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6539,18986,21556,22225,5056,22226,13010,433,1118,10520,2270,22557,23883,8133,9601,1639,5045,4327 Array ( [0] => 6539 [1] => 18986 [2] => 21556 [3] => 22225 [4] => 5056 [5] => 22226 [6] => 13010 [7] => 433 [8] => 1118 [9] => 10520 [10] => 2270 [11] => 22557 [12] => 23883 [13] => 8133 [14] => 9601 [15] => 1639 [16] => 5045 [17] => 4327 )