สินค้าหมด

GUNPLA

650 BAHT
850 BAHT

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

q select pid from dex_product where pid<>'1120' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17675,929,22226,22557,22225,1112,21556,9591,3098,21211,6539,23529,6098,21207,8160,927,4315,6164 Array ( [0] => 17675 [1] => 929 [2] => 22226 [3] => 22557 [4] => 22225 [5] => 1112 [6] => 21556 [7] => 9591 [8] => 3098 [9] => 21211 [10] => 6539 [11] => 23529 [12] => 6098 [13] => 21207 [14] => 8160 [15] => 927 [16] => 4315 [17] => 6164 )