สินค้าหมด

200 BAHT

รูปหลักของงานที่วาดโดยอ.คิโยเสะ อากาเมะ กลายมาเป็นแฟ้มใส

ขนาดสูง 31 ซม. x กว้าง 22 ซม.
ขนามรวมแพ็คเกจ 35.5 ซม. x กว้าง 23 ซม. ความหนา 2 มม.

วัสดุทำจาก PP

น้ำหนัก 25 กรัม

ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

q select pid from dex_product where pid<>'11182' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19130,17571,7034,18231,6429,8076,9507,17574,16827,4521,8191,20781,16833,8207,5216,12342,5734,7025 Array ( [0] => 19130 [1] => 17571 [2] => 7034 [3] => 18231 [4] => 6429 [5] => 8076 [6] => 9507 [7] => 17574 [8] => 16827 [9] => 4521 [10] => 8191 [11] => 20781 [12] => 16833 [13] => 8207 [14] => 5216 [15] => 12342 [16] => 5734 [17] => 7025 )