สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11171' and ( pcharacter='186' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24344,11037,5122,14783 Array ( [0] => 24344 [1] => 11037 [2] => 5122 [3] => 14783 )