สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11170' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13045,8464,19502,10230,11023,18679,11038,8433,18676,8241,13044,14755,11027,8467,8466,11036,11021,11496 Array ( [0] => 13045 [1] => 8464 [2] => 19502 [3] => 10230 [4] => 11023 [5] => 18679 [6] => 11038 [7] => 8433 [8] => 18676 [9] => 8241 [10] => 13044 [11] => 14755 [12] => 11027 [13] => 8467 [14] => 8466 [15] => 11036 [16] => 11021 [17] => 11496 )