สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11170' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11021,19502,18673,8465,13044,11036,8466,8464,8433,18676,18228,8467,11038,10230,9325,13045,11023,14755 Array ( [0] => 11021 [1] => 19502 [2] => 18673 [3] => 8465 [4] => 13044 [5] => 11036 [6] => 8466 [7] => 8464 [8] => 8433 [9] => 18676 [10] => 18228 [11] => 8467 [12] => 11038 [13] => 10230 [14] => 9325 [15] => 13045 [16] => 11023 [17] => 14755 )