สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11170' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11496,11031,11038,14755,18228,11027,9325,11023,10230,8465,8464,18673,8466,13045,8241,19502,8433,8467 Array ( [0] => 11496 [1] => 11031 [2] => 11038 [3] => 14755 [4] => 18228 [5] => 11027 [6] => 9325 [7] => 11023 [8] => 10230 [9] => 8465 [10] => 8464 [11] => 18673 [12] => 8466 [13] => 13045 [14] => 8241 [15] => 19502 [16] => 8433 [17] => 8467 )