สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11170' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8433,11031,14755,11027,8465,24093,8464,8466,11023,11496,19502,18676,10230,13045,13044,11036,18228,8467 Array ( [0] => 8433 [1] => 11031 [2] => 14755 [3] => 11027 [4] => 8465 [5] => 24093 [6] => 8464 [7] => 8466 [8] => 11023 [9] => 11496 [10] => 19502 [11] => 18676 [12] => 10230 [13] => 13045 [14] => 13044 [15] => 11036 [16] => 18228 [17] => 8467 )