สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11164' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11302,11290,21835,11294,11948,11943,11950,11944,11296,11304,3091,11298,2308,11303,11299,11295,9616,11946 Array ( [0] => 11302 [1] => 11290 [2] => 21835 [3] => 11294 [4] => 11948 [5] => 11943 [6] => 11950 [7] => 11944 [8] => 11296 [9] => 11304 [10] => 3091 [11] => 11298 [12] => 2308 [13] => 11303 [14] => 11299 [15] => 11295 [16] => 9616 [17] => 11946 )