สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11164' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,224,11299,11298,11300,11944,2307,21835,11301,11952,15616,11294,11292,11950,2309,11951,11162,11946,11295 Array ( [0] => 224 [1] => 11299 [2] => 11298 [3] => 11300 [4] => 11944 [5] => 2307 [6] => 21835 [7] => 11301 [8] => 11952 [9] => 15616 [10] => 11294 [11] => 11292 [12] => 11950 [13] => 2309 [14] => 11951 [15] => 11162 [16] => 11946 [17] => 11295 )