สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11163' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15611,11301,11946,11943,2308,11294,11951,11293,11298,11295,11952,21835,2310,2309,11164,224,11303,2307 Array ( [0] => 15611 [1] => 11301 [2] => 11946 [3] => 11943 [4] => 2308 [5] => 11294 [6] => 11951 [7] => 11293 [8] => 11298 [9] => 11295 [10] => 11952 [11] => 21835 [12] => 2310 [13] => 2309 [14] => 11164 [15] => 224 [16] => 11303 [17] => 2307 )