สินค้าหมด

900 BAHT

Size: H 200mm
Material: polyester, resin
Made in China

q select pid from dex_product where pid<>'11148' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17745,17728,19018,17265,11906,19017,21841,17655,19016,17761,17354,17315,12830,17267,17255,10903,22479,11131 Array ( [0] => 17745 [1] => 17728 [2] => 19018 [3] => 17265 [4] => 11906 [5] => 19017 [6] => 21841 [7] => 17655 [8] => 19016 [9] => 17761 [10] => 17354 [11] => 17315 [12] => 12830 [13] => 17267 [14] => 17255 [15] => 10903 [16] => 22479 [17] => 11131 )