สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
600 BAHT
add to cart

plastic kit
scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'11116' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1616,23059,6286,4707,10329,9598,9596,8850,1179,4801,793,20898,5826,1621,8568,4156,10558,4790 Array ( [0] => 1616 [1] => 23059 [2] => 6286 [3] => 4707 [4] => 10329 [5] => 9598 [6] => 9596 [7] => 8850 [8] => 1179 [9] => 4801 [10] => 793 [11] => 20898 [12] => 5826 [13] => 1621 [14] => 8568 [15] => 4156 [16] => 10558 [17] => 4790 )