สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
600 BAHT
add to cart

plastic kit
scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'11116' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9635,4156,10651,8835,7473,2707,6006,7365,20898,10013,4262,4790,5017,10326,1620,11115,4795,783 Array ( [0] => 9635 [1] => 4156 [2] => 10651 [3] => 8835 [4] => 7473 [5] => 2707 [6] => 6006 [7] => 7365 [8] => 20898 [9] => 10013 [10] => 4262 [11] => 4790 [12] => 5017 [13] => 10326 [14] => 1620 [15] => 11115 [16] => 4795 [17] => 783 )