สินค้าหมด

1,600 BAHT
2000 BAHT

plastic kit
scale 1/100

/
q select pid from dex_product where pid<>'11114' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4315,1112,6098,1109,4994,10723,17388,9275,3061,23883,1631,4131,11516,3089,1122,10520,6741,9518 Array ( [0] => 4315 [1] => 1112 [2] => 6098 [3] => 1109 [4] => 4994 [5] => 10723 [6] => 17388 [7] => 9275 [8] => 3061 [9] => 23883 [10] => 1631 [11] => 4131 [12] => 11516 [13] => 3089 [14] => 1122 [15] => 10520 [16] => 6741 [17] => 9518 )