สินค้าเหลือน้อย

1,600 BAHT
2000 BAHT
add to cart

plastic kit
scale 1/100

/
q select pid from dex_product where pid<>'11114' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4327,221,1108,21211,4789,9601,8133,8422,21556,1629,1639,4326,1118,3100,1115,3919,10521,6741 Array ( [0] => 4327 [1] => 221 [2] => 1108 [3] => 21211 [4] => 4789 [5] => 9601 [6] => 8133 [7] => 8422 [8] => 21556 [9] => 1629 [10] => 1639 [11] => 4326 [12] => 1118 [13] => 3100 [14] => 1115 [15] => 3919 [16] => 10521 [17] => 6741 )