มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

ความสูงประมาณ 16 cm

q select pid from dex_product where pid<>'11110' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16211,17514,1794,18313,25244,18906,8869,16215,18308,21728,13851,16200,23765,6165,21586,10536,13,14623 Array ( [0] => 16211 [1] => 17514 [2] => 1794 [3] => 18313 [4] => 25244 [5] => 18906 [6] => 8869 [7] => 16215 [8] => 18308 [9] => 21728 [10] => 13851 [11] => 16200 [12] => 23765 [13] => 6165 [14] => 21586 [15] => 10536 [16] => 13 [17] => 14623 )