พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'11098' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21711,11554,13079,13203,22574,11533,21017,25081,20180,11470,11534,11552,13679,19724,20181,19134,24855,22753 Array ( [0] => 21711 [1] => 11554 [2] => 13079 [3] => 13203 [4] => 22574 [5] => 11533 [6] => 21017 [7] => 25081 [8] => 20180 [9] => 11470 [10] => 11534 [11] => 11552 [12] => 13679 [13] => 19724 [14] => 20181 [15] => 19134 [16] => 24855 [17] => 22753 )