พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'11098' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11469,11740,19135,23340,10139,20182,19134,13679,1334,11099,24521,13203,1335,24524,11555,24525,18211,11551 Array ( [0] => 11469 [1] => 11740 [2] => 19135 [3] => 23340 [4] => 10139 [5] => 20182 [6] => 19134 [7] => 13679 [8] => 1334 [9] => 11099 [10] => 24521 [11] => 13203 [12] => 1335 [13] => 24524 [14] => 11555 [15] => 24525 [16] => 18211 [17] => 11551 )