มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11097' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8755,8747,9899,8764,9914,17699,8729,8730,11452,8724,8754,19967,9903,8723,8746,8757,10829,8725 Array ( [0] => 8755 [1] => 8747 [2] => 9899 [3] => 8764 [4] => 9914 [5] => 17699 [6] => 8729 [7] => 8730 [8] => 11452 [9] => 8724 [10] => 8754 [11] => 19967 [12] => 9903 [13] => 8723 [14] => 8746 [15] => 8757 [16] => 10829 [17] => 8725 )