มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11097' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8732,11486,9898,20947,11092,8728,8761,8757,10232,8750,9908,8733,8743,8737,13157,8725,21229,22839 Array ( [0] => 8732 [1] => 11486 [2] => 9898 [3] => 20947 [4] => 11092 [5] => 8728 [6] => 8761 [7] => 8757 [8] => 10232 [9] => 8750 [10] => 9908 [11] => 8733 [12] => 8743 [13] => 8737 [14] => 13157 [15] => 8725 [16] => 21229 [17] => 22839 )