มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11097' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9914,8747,8745,9895,9905,13157,10232,8735,10563,8723,8749,10829,8762,9902,8763,8761,9892,9907 Array ( [0] => 9914 [1] => 8747 [2] => 8745 [3] => 9895 [4] => 9905 [5] => 13157 [6] => 10232 [7] => 8735 [8] => 10563 [9] => 8723 [10] => 8749 [11] => 10829 [12] => 8762 [13] => 9902 [14] => 8763 [15] => 8761 [16] => 9892 [17] => 9907 )