มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11097' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17703,10562,11088,10829,9908,8764,8762,8750,9913,10563,9916,19966,22556,20091,9904,8761,8746,22015 Array ( [0] => 17703 [1] => 10562 [2] => 11088 [3] => 10829 [4] => 9908 [5] => 8764 [6] => 8762 [7] => 8750 [8] => 9913 [9] => 10563 [10] => 9916 [11] => 19966 [12] => 22556 [13] => 20091 [14] => 9904 [15] => 8761 [16] => 8746 [17] => 22015 )