มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11097' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9913,9909,8723,8724,8729,8756,8758,8725,8749,8734,17677,17699,21230,11486,9908,9894,8726,22839 Array ( [0] => 9913 [1] => 9909 [2] => 8723 [3] => 8724 [4] => 8729 [5] => 8756 [6] => 8758 [7] => 8725 [8] => 8749 [9] => 8734 [10] => 17677 [11] => 17699 [12] => 21230 [13] => 11486 [14] => 9908 [15] => 9894 [16] => 8726 [17] => 22839 )