มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11097' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8748,9903,20953,21230,8735,22457,8754,8755,8737,9906,8762,8750,8726,9900,8734,17703,8756,10753 Array ( [0] => 8748 [1] => 9903 [2] => 20953 [3] => 21230 [4] => 8735 [5] => 22457 [6] => 8754 [7] => 8755 [8] => 8737 [9] => 9906 [10] => 8762 [11] => 8750 [12] => 8726 [13] => 9900 [14] => 8734 [15] => 17703 [16] => 8756 [17] => 10753 )