มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11096' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17703,11097,8724,8762,9906,11094,8733,11088,8753,8755,19967,8757,20091,13157,11093,21229,8722,11087 Array ( [0] => 17703 [1] => 11097 [2] => 8724 [3] => 8762 [4] => 9906 [5] => 11094 [6] => 8733 [7] => 11088 [8] => 8753 [9] => 8755 [10] => 19967 [11] => 8757 [12] => 20091 [13] => 13157 [14] => 11093 [15] => 21229 [16] => 8722 [17] => 11087 )