มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11096' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8725,8733,11087,8744,8761,9911,8724,22014,20091,8748,9892,8739,8730,9902,8756,8760,8763,8757 Array ( [0] => 8725 [1] => 8733 [2] => 11087 [3] => 8744 [4] => 8761 [5] => 9911 [6] => 8724 [7] => 22014 [8] => 20091 [9] => 8748 [10] => 9892 [11] => 8739 [12] => 8730 [13] => 9902 [14] => 8756 [15] => 8760 [16] => 8763 [17] => 8757 )