มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11096' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8723,8747,9900,11093,8730,8743,9913,22556,9894,9893,9895,8744,8754,10828,10561,9892,9906,8763 Array ( [0] => 8723 [1] => 8747 [2] => 9900 [3] => 11093 [4] => 8730 [5] => 8743 [6] => 9913 [7] => 22556 [8] => 9894 [9] => 9893 [10] => 9895 [11] => 8744 [12] => 8754 [13] => 10828 [14] => 10561 [15] => 9892 [16] => 9906 [17] => 8763 )