มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11096' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11095,8757,11086,8730,21230,9907,22556,17701,10547,8721,22839,11097,8761,10559,8725,8762,10563,8753 Array ( [0] => 11095 [1] => 8757 [2] => 11086 [3] => 8730 [4] => 21230 [5] => 9907 [6] => 22556 [7] => 17701 [8] => 10547 [9] => 8721 [10] => 22839 [11] => 11097 [12] => 8761 [13] => 10559 [14] => 8725 [15] => 8762 [16] => 10563 [17] => 8753 )