มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11096' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8755,11087,22456,9912,9900,9909,10752,8734,8731,11093,8759,8721,9915,8752,20091,8754,8758,8727 Array ( [0] => 8755 [1] => 11087 [2] => 22456 [3] => 9912 [4] => 9900 [5] => 9909 [6] => 10752 [7] => 8734 [8] => 8731 [9] => 11093 [10] => 8759 [11] => 8721 [12] => 9915 [13] => 8752 [14] => 20091 [15] => 8754 [16] => 8758 [17] => 8727 )