มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11096' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11092,11091,11090,8729,10563,8743,8722,22839,11086,22014,17701,10829,8724,9909,10752,9906,9914,13157 Array ( [0] => 11092 [1] => 11091 [2] => 11090 [3] => 8729 [4] => 10563 [5] => 8743 [6] => 8722 [7] => 22839 [8] => 11086 [9] => 22014 [10] => 17701 [11] => 10829 [12] => 8724 [13] => 9909 [14] => 10752 [15] => 9906 [16] => 9914 [17] => 13157 )