สินค้าเหลือน้อย

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11095' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9909,17184,20947,8754,10562,22839,11086,8752,11486,9893,19648,9892,11089,11092,19966,8738,8739,22815 Array ( [0] => 9909 [1] => 17184 [2] => 20947 [3] => 8754 [4] => 10562 [5] => 22839 [6] => 11086 [7] => 8752 [8] => 11486 [9] => 9893 [10] => 19648 [11] => 9892 [12] => 11089 [13] => 11092 [14] => 19966 [15] => 8738 [16] => 8739 [17] => 22815 )