สินค้าเหลือน้อย

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11095' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9900,17184,8760,11093,13053,9902,22014,8763,9899,11091,10828,9898,9911,9895,8737,11088,10753,10232 Array ( [0] => 9900 [1] => 17184 [2] => 8760 [3] => 11093 [4] => 13053 [5] => 9902 [6] => 22014 [7] => 8763 [8] => 9899 [9] => 11091 [10] => 10828 [11] => 9898 [12] => 9911 [13] => 9895 [14] => 8737 [15] => 11088 [16] => 10753 [17] => 10232 )