สินค้าเหลือน้อย

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11095' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8738,23458,11088,10753,8722,8734,17703,8763,8725,8735,8727,21230,11097,10828,9914,8761,8760,9903 Array ( [0] => 8738 [1] => 23458 [2] => 11088 [3] => 10753 [4] => 8722 [5] => 8734 [6] => 17703 [7] => 8763 [8] => 8725 [9] => 8735 [10] => 8727 [11] => 21230 [12] => 11097 [13] => 10828 [14] => 9914 [15] => 8761 [16] => 8760 [17] => 9903 )