สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11094' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8738,11452,9908,20947,8759,8762,24018,9901,8727,8746,11089,11086,17677,13157,8728,10561,11091,8721 Array ( [0] => 8738 [1] => 11452 [2] => 9908 [3] => 20947 [4] => 8759 [5] => 8762 [6] => 24018 [7] => 9901 [8] => 8727 [9] => 8746 [10] => 11089 [11] => 11086 [12] => 17677 [13] => 13157 [14] => 8728 [15] => 10561 [16] => 11091 [17] => 8721 )