สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11094' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8734,9909,8737,9892,8729,8727,22457,20953,10561,11089,8733,10828,9901,10547,22015,15565,13053,8764 Array ( [0] => 8734 [1] => 9909 [2] => 8737 [3] => 9892 [4] => 8729 [5] => 8727 [6] => 22457 [7] => 20953 [8] => 10561 [9] => 11089 [10] => 8733 [11] => 10828 [12] => 9901 [13] => 10547 [14] => 22015 [15] => 15565 [16] => 13053 [17] => 8764 )