สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11094' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23458,20953,21229,8736,9909,11090,21230,10559,9914,8755,11096,8723,10547,11087,8757,22014,8735,8743 Array ( [0] => 23458 [1] => 20953 [2] => 21229 [3] => 8736 [4] => 9909 [5] => 11090 [6] => 21230 [7] => 10559 [8] => 9914 [9] => 8755 [10] => 11096 [11] => 8723 [12] => 10547 [13] => 11087 [14] => 8757 [15] => 22014 [16] => 8735 [17] => 8743 )