สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11093' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11089,8728,10829,22014,9910,11452,8750,9914,8752,10828,8749,23458,8764,8732,8744,10753,13053,8761 Array ( [0] => 11089 [1] => 8728 [2] => 10829 [3] => 22014 [4] => 9910 [5] => 11452 [6] => 8750 [7] => 9914 [8] => 8752 [9] => 10828 [10] => 8749 [11] => 23458 [12] => 8764 [13] => 8732 [14] => 8744 [15] => 10753 [16] => 13053 [17] => 8761 )