สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11093' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10547,8721,9912,9899,11091,8724,8727,11086,22457,8729,8743,9908,9894,17184,9901,8753,11095,22015 Array ( [0] => 10547 [1] => 8721 [2] => 9912 [3] => 9899 [4] => 11091 [5] => 8724 [6] => 8727 [7] => 11086 [8] => 22457 [9] => 8729 [10] => 8743 [11] => 9908 [12] => 9894 [13] => 17184 [14] => 9901 [15] => 8753 [16] => 11095 [17] => 22015 )