สินค้าเหลือน้อย

3,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11092' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10547,22815,23458,10828,17677,22457,10829,8745,8760,11486,8757,10830,8736,24237,17703,8749,9913,8721 Array ( [0] => 10547 [1] => 22815 [2] => 23458 [3] => 10828 [4] => 17677 [5] => 22457 [6] => 10829 [7] => 8745 [8] => 8760 [9] => 11486 [10] => 8757 [11] => 10830 [12] => 8736 [13] => 24237 [14] => 17703 [15] => 8749 [16] => 9913 [17] => 8721 )