สินค้าเหลือน้อย

3,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11092' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8734,23458,9902,8758,8731,9913,9914,10753,9912,20947,8763,9905,10232,22839,9911,8722,11096,19966 Array ( [0] => 8734 [1] => 23458 [2] => 9902 [3] => 8758 [4] => 8731 [5] => 9913 [6] => 9914 [7] => 10753 [8] => 9912 [9] => 20947 [10] => 8763 [11] => 9905 [12] => 10232 [13] => 22839 [14] => 9911 [15] => 8722 [16] => 11096 [17] => 19966 )