มีสินค้า

3,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11092' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11089,8729,11486,8758,8731,22457,9892,10547,20947,9898,19648,8745,11091,8761,8755,8727,8722,9906 Array ( [0] => 11089 [1] => 8729 [2] => 11486 [3] => 8758 [4] => 8731 [5] => 22457 [6] => 9892 [7] => 10547 [8] => 20947 [9] => 9898 [10] => 19648 [11] => 8745 [12] => 11091 [13] => 8761 [14] => 8755 [15] => 8727 [16] => 8722 [17] => 9906 )