สินค้าเหลือน้อย

3,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11092' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8757,10752,8732,17184,21229,8726,8755,22457,9901,9915,22015,8746,9914,8760,11097,8762,8747,8725 Array ( [0] => 8757 [1] => 10752 [2] => 8732 [3] => 17184 [4] => 21229 [5] => 8726 [6] => 8755 [7] => 22457 [8] => 9901 [9] => 9915 [10] => 22015 [11] => 8746 [12] => 9914 [13] => 8760 [14] => 11097 [15] => 8762 [16] => 8747 [17] => 8725 )