มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11091' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8748,8758,11088,8746,8764,10830,9907,8725,11093,8726,22556,8739,8749,8724,8738,9908,8743,9893 Array ( [0] => 8748 [1] => 8758 [2] => 11088 [3] => 8746 [4] => 8764 [5] => 10830 [6] => 9907 [7] => 8725 [8] => 11093 [9] => 8726 [10] => 22556 [11] => 8739 [12] => 8749 [13] => 8724 [14] => 8738 [15] => 9908 [16] => 8743 [17] => 9893 )