มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11091' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8729,9911,22556,10559,20953,17703,19648,17701,8743,8753,8733,22839,11087,19966,9909,8748,8747,8735 Array ( [0] => 8729 [1] => 9911 [2] => 22556 [3] => 10559 [4] => 20953 [5] => 17703 [6] => 19648 [7] => 17701 [8] => 8743 [9] => 8753 [10] => 8733 [11] => 22839 [12] => 11087 [13] => 19966 [14] => 9909 [15] => 8748 [16] => 8747 [17] => 8735 )