มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11091' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10547,9898,11096,8735,10830,8753,8722,8730,15565,22457,8725,17184,17699,17703,10753,10562,11088,8760 Array ( [0] => 10547 [1] => 9898 [2] => 11096 [3] => 8735 [4] => 10830 [5] => 8753 [6] => 8722 [7] => 8730 [8] => 15565 [9] => 22457 [10] => 8725 [11] => 17184 [12] => 17699 [13] => 17703 [14] => 10753 [15] => 10562 [16] => 11088 [17] => 8760 )