สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11091' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11095,9905,10753,22457,10561,19648,8722,10829,8757,9902,8724,17703,11089,8729,22456,10560,8731,8747 Array ( [0] => 11095 [1] => 9905 [2] => 10753 [3] => 22457 [4] => 10561 [5] => 19648 [6] => 8722 [7] => 10829 [8] => 8757 [9] => 9902 [10] => 8724 [11] => 17703 [12] => 11089 [13] => 8729 [14] => 22456 [15] => 10560 [16] => 8731 [17] => 8747 )