สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11091' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11097,11088,8729,11096,10561,8762,11095,23458,22015,21229,11092,9901,9893,8721,22839,8753,10752,8755 Array ( [0] => 11097 [1] => 11088 [2] => 8729 [3] => 11096 [4] => 10561 [5] => 8762 [6] => 11095 [7] => 23458 [8] => 22015 [9] => 21229 [10] => 11092 [11] => 9901 [12] => 9893 [13] => 8721 [14] => 22839 [15] => 8753 [16] => 10752 [17] => 8755 )