มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11090' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8730,8753,10830,19966,9912,24018,9906,9914,11097,10547,8737,11093,10560,20091,21230,11088,9894,8729 Array ( [0] => 8730 [1] => 8753 [2] => 10830 [3] => 19966 [4] => 9912 [5] => 24018 [6] => 9906 [7] => 9914 [8] => 11097 [9] => 10547 [10] => 8737 [11] => 11093 [12] => 10560 [13] => 20091 [14] => 21230 [15] => 11088 [16] => 9894 [17] => 8729 )