มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11090' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8731,9906,9909,8752,8755,17701,11089,9900,8750,20091,8728,8754,11094,9903,17699,8749,8763,22456 Array ( [0] => 8731 [1] => 9906 [2] => 9909 [3] => 8752 [4] => 8755 [5] => 17701 [6] => 11089 [7] => 9900 [8] => 8750 [9] => 20091 [10] => 8728 [11] => 8754 [12] => 11094 [13] => 9903 [14] => 17699 [15] => 8749 [16] => 8763 [17] => 22456 )