มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11090' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22014,23458,10561,8752,8755,10559,8758,17677,8734,22815,17184,24018,13157,8735,8754,8728,9908,10752 Array ( [0] => 22014 [1] => 23458 [2] => 10561 [3] => 8752 [4] => 8755 [5] => 10559 [6] => 8758 [7] => 17677 [8] => 8734 [9] => 22815 [10] => 17184 [11] => 24018 [12] => 13157 [13] => 8735 [14] => 8754 [15] => 8728 [16] => 9908 [17] => 10752 )