มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11090' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9907,11091,8722,11097,9914,8735,8745,8746,19966,9898,8733,9909,17703,8727,11089,11452,11094,22456 Array ( [0] => 9907 [1] => 11091 [2] => 8722 [3] => 11097 [4] => 9914 [5] => 8735 [6] => 8745 [7] => 8746 [8] => 19966 [9] => 9898 [10] => 8733 [11] => 9909 [12] => 17703 [13] => 8727 [14] => 11089 [15] => 11452 [16] => 11094 [17] => 22456 )