มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11089' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21229,8739,15565,9901,9899,9910,10830,8724,8762,8734,17699,11087,8764,11092,8731,20947,8732,9914 Array ( [0] => 21229 [1] => 8739 [2] => 15565 [3] => 9901 [4] => 9899 [5] => 9910 [6] => 10830 [7] => 8724 [8] => 8762 [9] => 8734 [10] => 17699 [11] => 11087 [12] => 8764 [13] => 11092 [14] => 8731 [15] => 20947 [16] => 8732 [17] => 9914 )