มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11089' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11097,19967,22815,22839,8754,8757,9912,8743,8729,8745,11095,23458,9910,8763,9915,8736,17699,10829 Array ( [0] => 11097 [1] => 19967 [2] => 22815 [3] => 22839 [4] => 8754 [5] => 8757 [6] => 9912 [7] => 8743 [8] => 8729 [9] => 8745 [10] => 11095 [11] => 23458 [12] => 9910 [13] => 8763 [14] => 9915 [15] => 8736 [16] => 17699 [17] => 10829 )