มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11089' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8724,11095,8752,9898,10563,9910,10562,8734,10561,11097,9894,9909,9905,9915,8725,8761,13053,8739 Array ( [0] => 8724 [1] => 11095 [2] => 8752 [3] => 9898 [4] => 10563 [5] => 9910 [6] => 10562 [7] => 8734 [8] => 10561 [9] => 11097 [10] => 9894 [11] => 9909 [12] => 9905 [13] => 9915 [14] => 8725 [15] => 8761 [16] => 13053 [17] => 8739 )