มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11089' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11086,8752,8761,11091,11092,8731,22815,20953,17701,8755,8760,11093,15565,9911,11486,19648,8750,20091 Array ( [0] => 11086 [1] => 8752 [2] => 8761 [3] => 11091 [4] => 11092 [5] => 8731 [6] => 22815 [7] => 20953 [8] => 17701 [9] => 8755 [10] => 8760 [11] => 11093 [12] => 15565 [13] => 9911 [14] => 11486 [15] => 19648 [16] => 8750 [17] => 20091 )