สินค้าเหลือน้อย

2,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11088' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8764,9905,8744,21230,22456,8738,11086,21229,8754,20953,8728,8756,8721,8758,8739,13157,9902,8734 Array ( [0] => 8764 [1] => 9905 [2] => 8744 [3] => 21230 [4] => 22456 [5] => 8738 [6] => 11086 [7] => 21229 [8] => 8754 [9] => 20953 [10] => 8728 [11] => 8756 [12] => 8721 [13] => 8758 [14] => 8739 [15] => 13157 [16] => 9902 [17] => 8734 )