สินค้าเหลือน้อย

2,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11088' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8721,8763,8722,22456,15565,9894,10830,10559,8761,22815,10563,11091,17703,9916,9912,9909,10562,8723 Array ( [0] => 8721 [1] => 8763 [2] => 8722 [3] => 22456 [4] => 15565 [5] => 9894 [6] => 10830 [7] => 10559 [8] => 8761 [9] => 22815 [10] => 10563 [11] => 11091 [12] => 17703 [13] => 9916 [14] => 9912 [15] => 9909 [16] => 10562 [17] => 8723 )