สินค้าเหลือน้อย

2,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11088' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8761,9908,19966,9901,8721,9906,8755,8764,11093,9894,10752,8734,13053,8735,10829,8758,17701,10559 Array ( [0] => 8761 [1] => 9908 [2] => 19966 [3] => 9901 [4] => 8721 [5] => 9906 [6] => 8755 [7] => 8764 [8] => 11093 [9] => 9894 [10] => 10752 [11] => 8734 [12] => 13053 [13] => 8735 [14] => 10829 [15] => 8758 [16] => 17701 [17] => 10559 )