สินค้าเหลือน้อย

2,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11088' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10559,10563,9893,9905,8760,8735,10232,8733,8725,11452,8745,9899,21229,9906,8728,9916,9908,15565 Array ( [0] => 10559 [1] => 10563 [2] => 9893 [3] => 9905 [4] => 8760 [5] => 8735 [6] => 10232 [7] => 8733 [8] => 8725 [9] => 11452 [10] => 8745 [11] => 9899 [12] => 21229 [13] => 9906 [14] => 8728 [15] => 9916 [16] => 9908 [17] => 15565 )