สินค้าหมด

1,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11087' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9914,8743,9907,11090,8734,8764,8727,10829,17699,23458,9906,9901,8747,17677,10830,20091,8729,9899 Array ( [0] => 9914 [1] => 8743 [2] => 9907 [3] => 11090 [4] => 8734 [5] => 8764 [6] => 8727 [7] => 10829 [8] => 17699 [9] => 23458 [10] => 9906 [11] => 9901 [12] => 8747 [13] => 17677 [14] => 10830 [15] => 20091 [16] => 8729 [17] => 9899 )