สินค้าหมด

1,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11087' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8756,9892,17184,11096,8732,20953,9906,9894,15565,9904,9911,8735,13157,8755,9902,11097,8763,8728 Array ( [0] => 8756 [1] => 9892 [2] => 17184 [3] => 11096 [4] => 8732 [5] => 20953 [6] => 9906 [7] => 9894 [8] => 15565 [9] => 9904 [10] => 9911 [11] => 8735 [12] => 13157 [13] => 8755 [14] => 9902 [15] => 11097 [16] => 8763 [17] => 8728 )