สินค้าหมด

1,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11087' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8734,8723,10560,9908,9893,8754,11094,9906,10828,9913,8760,10829,9916,11092,8743,19966,9909,10561 Array ( [0] => 8734 [1] => 8723 [2] => 10560 [3] => 9908 [4] => 9893 [5] => 8754 [6] => 11094 [7] => 9906 [8] => 10828 [9] => 9913 [10] => 8760 [11] => 10829 [12] => 9916 [13] => 11092 [14] => 8743 [15] => 19966 [16] => 9909 [17] => 10561 )