สินค้าหมด

1,350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11086' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8734,8738,8759,8750,8760,11088,11093,8730,9911,15565,9905,21230,8725,8739,8735,10829,10752,9916 Array ( [0] => 8734 [1] => 8738 [2] => 8759 [3] => 8750 [4] => 8760 [5] => 11088 [6] => 11093 [7] => 8730 [8] => 9911 [9] => 15565 [10] => 9905 [11] => 21230 [12] => 8725 [13] => 8739 [14] => 8735 [15] => 10829 [16] => 10752 [17] => 9916 )