สินค้าหมด

1,350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11086' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8730,24018,15565,17677,8722,22457,10830,9898,10547,11090,9903,11087,22456,19648,8736,20953,8728,8747 Array ( [0] => 8730 [1] => 24018 [2] => 15565 [3] => 17677 [4] => 8722 [5] => 22457 [6] => 10830 [7] => 9898 [8] => 10547 [9] => 11090 [10] => 9903 [11] => 11087 [12] => 22456 [13] => 19648 [14] => 8736 [15] => 20953 [16] => 8728 [17] => 8747 )