สินค้าหมด

1,350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11086' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11088,11090,9907,9901,22456,9914,15565,8756,21230,8754,8722,17699,22815,8743,11486,8734,10753,8732 Array ( [0] => 11088 [1] => 11090 [2] => 9907 [3] => 9901 [4] => 22456 [5] => 9914 [6] => 15565 [7] => 8756 [8] => 21230 [9] => 8754 [10] => 8722 [11] => 17699 [12] => 22815 [13] => 8743 [14] => 11486 [15] => 8734 [16] => 10753 [17] => 8732 )