มีสินค้า

390 BAHT
590 BAHT
add to cart

 

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน (cotton)
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้

 

q select pid from dex_product where pid<>'11081' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23670,21114,14515,13937,6393,329,9333,13876,19476,4715,18165,19985,19635,20499,19631,14893,42,17121 Array ( [0] => 23670 [1] => 21114 [2] => 14515 [3] => 13937 [4] => 6393 [5] => 329 [6] => 9333 [7] => 13876 [8] => 19476 [9] => 4715 [10] => 18165 [11] => 19985 [12] => 19635 [13] => 20499 [14] => 19631 [15] => 14893 [16] => 42 [17] => 17121 )