มีสินค้า

390 BAHT
590 BAHT
add to cart

 

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน (cotton)
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้

 

q select pid from dex_product where pid<>'11080' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16189,13967,81,3237,22988,14622,2185,19627,18767,22719,341,21787,17501,13852,4739,20562,77,8869 Array ( [0] => 16189 [1] => 13967 [2] => 81 [3] => 3237 [4] => 22988 [5] => 14622 [6] => 2185 [7] => 19627 [8] => 18767 [9] => 22719 [10] => 341 [11] => 21787 [12] => 17501 [13] => 13852 [14] => 4739 [15] => 20562 [16] => 77 [17] => 8869 )