มีสินค้า

390 BAHT
590 BAHT
add to cart

 

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน (cotton)
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้

 

q select pid from dex_product where pid<>'11080' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18301,17496,13091,21291,16207,1848,9587,4406,16185,9580,2177,22935,14787,10358,13888,19819,20343,22486 Array ( [0] => 18301 [1] => 17496 [2] => 13091 [3] => 21291 [4] => 16207 [5] => 1848 [6] => 9587 [7] => 4406 [8] => 16185 [9] => 9580 [10] => 2177 [11] => 22935 [12] => 14787 [13] => 10358 [14] => 13888 [15] => 19819 [16] => 20343 [17] => 22486 )