มีสินค้า

490 BAHT
990 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11078' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23733,10605,14787,13879,1828,75,3238,17113,8885,4874,5214,5956,17856,1826,16113,5116,21583,23669 Array ( [0] => 23733 [1] => 10605 [2] => 14787 [3] => 13879 [4] => 1828 [5] => 75 [6] => 3238 [7] => 17113 [8] => 8885 [9] => 4874 [10] => 5214 [11] => 5956 [12] => 17856 [13] => 1826 [14] => 16113 [15] => 5116 [16] => 21583 [17] => 23669 )