สินค้าหมด

GUNPLA

850 BAHT
1100 BAHT

Plastic Model Kit

Scale: 1/144

Item Size/Weight : 31 x 19 x 8.2 cm / 375g

/
q select pid from dex_product where pid<>'1106' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10801,19373,11581,7843,5517,19370,23453,11582,3583,7927,7926,1636,10302,11583,3582,11419,10345,18703 Array ( [0] => 10801 [1] => 19373 [2] => 11581 [3] => 7843 [4] => 5517 [5] => 19370 [6] => 23453 [7] => 11582 [8] => 3583 [9] => 7927 [10] => 7926 [11] => 1636 [12] => 10302 [13] => 11583 [14] => 3582 [15] => 11419 [16] => 10345 [17] => 18703 )