สินค้าเหลือน้อย

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11050' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20958,10488,19617,11040,19618,11033,20957,11048,11041,10492,10490 Array ( [0] => 20958 [1] => 10488 [2] => 19617 [3] => 11040 [4] => 19618 [5] => 11033 [6] => 20957 [7] => 11048 [8] => 11041 [9] => 10492 [10] => 10490 )