สินค้าเหลือน้อย

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11050' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20949,11041,20958,19617,11048,11033,20957,10492,19618,11040,10488,10490,20948 Array ( [0] => 20949 [1] => 11041 [2] => 20958 [3] => 19617 [4] => 11048 [5] => 11033 [6] => 20957 [7] => 10492 [8] => 19618 [9] => 11040 [10] => 10488 [11] => 10490 [12] => 20948 )