สินค้าเหลือน้อย

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11050' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10490,11040,20958,10488,11033,20957,10492,11041,19617,19618,11048 Array ( [0] => 10490 [1] => 11040 [2] => 20958 [3] => 10488 [4] => 11033 [5] => 20957 [6] => 10492 [7] => 11041 [8] => 19617 [9] => 19618 [10] => 11048 )