มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11049' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7964,5302,7787,6499,6492,5035,5033,16146,6489,2742,2740,5037,5959,6125,5038,6221,3429,4939 Array ( [0] => 7964 [1] => 5302 [2] => 7787 [3] => 6499 [4] => 6492 [5] => 5035 [6] => 5033 [7] => 16146 [8] => 6489 [9] => 2742 [10] => 2740 [11] => 5037 [12] => 5959 [13] => 6125 [14] => 5038 [15] => 6221 [16] => 3429 [17] => 4939 )