มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11049' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2742,3701,6499,6126,7787,2740,5038,5303,5959,5032,5037,3687,6489,11030,5302,6125,6488,23064 Array ( [0] => 2742 [1] => 3701 [2] => 6499 [3] => 6126 [4] => 7787 [5] => 2740 [6] => 5038 [7] => 5303 [8] => 5959 [9] => 5032 [10] => 5037 [11] => 3687 [12] => 6489 [13] => 11030 [14] => 5302 [15] => 6125 [16] => 6488 [17] => 23064 )