มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11049' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23064,5038,2740,3687,6489,2742,4939,23063,6221,5032,5303,6499,7964,6126,5302,5033,3429,6488 Array ( [0] => 23064 [1] => 5038 [2] => 2740 [3] => 3687 [4] => 6489 [5] => 2742 [6] => 4939 [7] => 23063 [8] => 6221 [9] => 5032 [10] => 5303 [11] => 6499 [12] => 7964 [13] => 6126 [14] => 5302 [15] => 5033 [16] => 3429 [17] => 6488 )