สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11047' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22555,6111,11011,6694,6899,12052,21506,6436,6693,6144,7208,8504,11028,11167,20832,20039,21720,6292 Array ( [0] => 22555 [1] => 6111 [2] => 11011 [3] => 6694 [4] => 6899 [5] => 12052 [6] => 21506 [7] => 6436 [8] => 6693 [9] => 6144 [10] => 7208 [11] => 8504 [12] => 11028 [13] => 11167 [14] => 20832 [15] => 20039 [16] => 21720 [17] => 6292 )