สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11047' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7209,8477,7323,13054,21720,6058,6949,11011,6112,8504,11028,6827,5854,5874,20040,23296,6691,22555 Array ( [0] => 7209 [1] => 8477 [2] => 7323 [3] => 13054 [4] => 21720 [5] => 6058 [6] => 6949 [7] => 11011 [8] => 6112 [9] => 8504 [10] => 11028 [11] => 6827 [12] => 5854 [13] => 5874 [14] => 20040 [15] => 23296 [16] => 6691 [17] => 22555 )