สินค้าหมด

169 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11046' and ( pcharacter='85' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2334,11341,2119,22100,5269,208,2101,6123,9423,6116,6535,2120,2117,2109,5029,6124,6203,8952 Array ( [0] => 2334 [1] => 11341 [2] => 2119 [3] => 22100 [4] => 5269 [5] => 208 [6] => 2101 [7] => 6123 [8] => 9423 [9] => 6116 [10] => 6535 [11] => 2120 [12] => 2117 [13] => 2109 [14] => 5029 [15] => 6124 [16] => 6203 [17] => 8952 )