สินค้าหมด

169 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11046' and ( pcharacter='85' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24725,6203,2109,23581,5029,6123,2101,9423,22100,2373,9422,11341,2119,2121,846,2106,2120,8952 Array ( [0] => 24725 [1] => 6203 [2] => 2109 [3] => 23581 [4] => 5029 [5] => 6123 [6] => 2101 [7] => 9423 [8] => 22100 [9] => 2373 [10] => 9422 [11] => 11341 [12] => 2119 [13] => 2121 [14] => 846 [15] => 2106 [16] => 2120 [17] => 8952 )