มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11045' and ( pcharacter='156' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11450,21407,4134,11044,3688,11451 Array ( [0] => 11450 [1] => 21407 [2] => 4134 [3] => 11044 [4] => 3688 [5] => 11451 )