สินค้าเหลือน้อย

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11045' and ( pcharacter='156' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11044,4134,3688,11450,11451,21407 Array ( [0] => 11044 [1] => 4134 [2] => 3688 [3] => 11450 [4] => 11451 [5] => 21407 )