มีสินค้า

89 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11044' and ( pcharacter='156' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11451,11450,3688,21407,4134,11045 Array ( [0] => 11451 [1] => 11450 [2] => 3688 [3] => 21407 [4] => 4134 [5] => 11045 )