สินค้าหมด

89 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11042' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8812,9149,20931,5780,20065,20354,20179,4698,16049,13734,5662,10531,6297,21241,21402,21231,2948,2609 Array ( [0] => 8812 [1] => 9149 [2] => 20931 [3] => 5780 [4] => 20065 [5] => 20354 [6] => 20179 [7] => 4698 [8] => 16049 [9] => 13734 [10] => 5662 [11] => 10531 [12] => 6297 [13] => 21241 [14] => 21402 [15] => 21231 [16] => 2948 [17] => 2609 )