สินค้าหมด

89 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11042' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6472,19332,10042,6420,2091,9384,22799,4234,2866,10709,23044,8913,21240,17495,9942,24305,23495,18239 Array ( [0] => 6472 [1] => 19332 [2] => 10042 [3] => 6420 [4] => 2091 [5] => 9384 [6] => 22799 [7] => 4234 [8] => 2866 [9] => 10709 [10] => 23044 [11] => 8913 [12] => 21240 [13] => 17495 [14] => 9942 [15] => 24305 [16] => 23495 [17] => 18239 )